به فروشگاه ایکس باکس بازی خوش آمدید
بازگشت

بازی های ایکس باکس بازی به صورت کد هستند یا دیسک؟

بازی های ایکس باکس بازی به صورت کد هستند یا دیسک؟